Recall

RecallPo ukončení vstupního vyšetření dochází pacient na pravidelné kontroly, které slouží jako prevence recidivy onemocnění. Frekvenci těchto návštěv stanovuje dentální hygienistka individuálně, většinou po 3 až 6 měsících.